Posted on

ผ่าตัดค่าบริการวิชาชีพ : “การบริหารจัดการความเสี่ยง”

การบริหารจัดการความเสี่ยงมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การระบุความเสี่ยง (identifying) หากท่านข้ามถนนในกรุงเทพฯ มาตั้งแต่เด็ก ท่านจะรู้ว่าความ เสี่ยงมีอะไรบ้าง เช่น รถที่แล่นมาตามทางอาจชนท่าน อาจมี มอเตอร์ไซค์แล่นสวนทางถนนลื่นและน้ำเจิ่งนองอาจทำให้ หกล้มได้ หากถนนกว้างต้องแบ่งการข้ามเป็นช่วงหากมีรั้วกลางถนนก็ต้องปีนข้าม แต่ในกรณีของคนที่ไม่เคยข้ามถนน อาจทำตามในหนังสือที่เขียนไว้ว่าให้มองซ้ายมองขวาแล้วจึงข้ามถนนสองคนนี้ย่อมมีผลลัพธ์ของการข้ามถนนที่แตกต่างกัน การระบุความเสี่ยงที่แตกต่างกันนี้เกิดจากประสบการณ์ 2.การวัดค่าความเสี่ยง (assessing) เมื่อระบุรายการความเสี่ยงได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ท่านจะเริ่มเห็นแล้วว่ากว่าจะข้ามไปถึงฝั่งโน้นได้ ดูแล้วท่าจะยาก ดังนั้นไม่ข้ามถนนเลยอาจจะดีกว่า หรือ หากตัดสินใจว่าจะข้ามถนนอาจจะต้องมีรางวัลที่ทำให้ท่านอยากข้ามอย่างชัดเจน หรือท่านอาจจะยอมเดินไปไกลหน่อยไปหาสะพานลอยข้าม ข้ามถนนได้ช้าลง แต่ปลอดภัยแน่นอน 3.การทำแผนจัดการความเสี่ยง (responding) เมื่อตัดสินใจว่าจะข้ามถนนตรงนั้นและไม่ใช้สะพานลอย ท่านก็ต้องออกแบบขั้นตอนรอจังหวะรถว่าง แล้วมองทางซ้ายเผื่อมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมา แล้วข้ามไปอย่างระมัดระวังไม่ให้ล้ม จากนั้นต้องเตรียมปีนเกาะกลางถนน เมื่อปีนเสร็จก็รอรถว่างอีกครั้งพร้อมกับระวังมอเตอร์ไซค์ที่อาจวิ่งสวนมาทางฝั่งตรงข้าม และมองหาตำแหน่งว่างๆ บนทางเท้าที่จะเดินไปได้ โดยมีหลักการว่าท่านต้องสร้างภาพเคลื่อนไหวของการข้ามถนนเป็น ขั้นตอนที่สมบูรณ์ในหัวอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน แล้วจึงจะเริ่มข้ามถนน 4.การควบคุมความเสี่ยง (controlling) เมื่อทำการข้ามถนนจริงๆ ก็ดำเนินการตามแผนทุกประการ และพร้อมรับสถานการณ์หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดย การปรับตัว เช่น ดูเหมือนรถว่าง แต่ทว่า มีรถสปอร์ตวิ่งมาด้วย ความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ต้องรอให้รถผ่านไปก่อน […]

Posted on

ผ่าตัดค่าบริการวิชาชีพ : “ประเด็นการเจรจาในเชิงเทคนิค”

ประเด็นการเจรจาในเชิงเทคนิค เนื้อหาดีๆเหล่านี้เราหยิบยกบางบทความมาจากหนังสือ ผ่าตัดค่าบริการวิชาชีพ ( ANATOMY OF FEE) ซึ่งเขียนจากประสบการณ์ในการทำงานของ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ @PonnVirunrak เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ประเด็นการเจรจาในเชิง technical แบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ 1) เงิน (money) 2) ขอบเขตงาน (scope) 1) ประเด็นเรื่องเงิน (money) -ราคา (price) เป็นสิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงเมื่อมีการเจรจาธุรกิจ ราคาเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกับประเด็นอื่นๆ ทุกประเด็น การปรับเปลี่ยนดึงเส้นเชือกเข้าออกมักเป็นผลมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจในราคาทั้งสิ้น – เวลา (time) การจ่ายเงินตามราคาที่ตกลงกันไว้ แม้จะจ่ายเป็นจำนวนเท่ากัน แต่หากจ่ายในเวลาที่แตกต่างกัน อาจเกิดความแตกต่างกันอย่างมากในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายก่อน จ่ายหลังจ่ายระหว่างทำงาน เนื่องจากเรามีปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า ‘ภาวะเงินเฟ้อ’ คือ มูลค่าของสิ่งที่เงินจะซื้อหาได้ที่ลดลงไปตามกาลเวลา เช่น เมื่อสิบปีที่แล้วเงินสี่สิบบาทซื้อข้าวแกงได้สองจาน แต่ปัจจุบันซื้อได้จานเดียว เป็นต้น ดังนั้น จำนวนเงินเท่ากันที่ได้ในวันนี้ กับเงินที่ได้ในปีหน้า ค่าเงินย่อม ไม่เท่ากัน […]

Posted on

ผ่าตัดค่าบริการวิชาชีพ : “เทคนิคการเจรจา”

       หากเนื้อหาในบทที่ผ่านมา คือ การติดอาวุธให้กับท่าน ในบทสุดท้ายนี้ จะขออนุญาตแนะนำกระบวนท่าต่างๆ ที่จำเป็นในการจะชนะศึก ซึ่งก็คือ เทคนิคในการเจรจา (negotiation) โดยเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง ได้ในการทำธุรกิจใดๆ ในโลกของการเจรจาค่าบริการ        วิชาชีพ (fee) คำถามคือ ท่านไปพร้อมกับอาวุธหรือไปตัวเปล่า หากเป็นประเภทลูกค้าให้เท่าใดก็ได้ให้เท่าไรฉันก็เอา คือไม่มีbackup information ใดๆทั้งสิ้น ก็เท่ากับท่านไปสนามรบมือเปล่า ย่อมถูกคนอื่นๆ ที่อาวุธครบมือ ทำร้ายเอาได้ง่ายๆ        ทุกสิ่งที่พูดมามีสิ่งเดียวที่ผู้เขียนมีความมุ่งหวัง คือ อยากให้ท่านรู้ต้นทุนให้ได้ แต่ไม่มีใครห้ามท่านว่าต้องได้กำไรเท่าไร ไม่จำเป็นต้องเป็น 30% เสมอไป กำไรท่านอาจเป็น 100% ก็ได้หากท่านมีความสามารถ หรือ 300% ก็ได้ หากท่านมีวิธีการพูดให้ลูกค้ายอมรับ ไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่จะคิดกำไรถึง 1000% หากลูกค้าพอใจที่จะจ่าย และเขาได้ประโยชน์คุ้มกับเงินนั้น สิ่งที่ทำให้ประโยชน์กับลูกค้ามากจนต้องยอมจ่าย ขึ้นอยู่กับตัวท่านทั้งสิ้น และขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่ลูกค้ายอมรับ การเจรจาต้องใช้กลยุทธ์หรือการวางแผน […]

Posted on

Competition ก้าวต่อไปของงานประกวดแบบ

08.11.2020 สถาปนิก 49 และสำนักพิมพ์ลายเส้น ร่วมกันจัดงานสัมมนา “Competition ก้าวต่อไปของงานประกวดแบบ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดความเห็น ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการประกวดแบบที่ยังคงผลประโยชน์ของผู้รับบริการและสังคม เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีดีและธํารงคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงเผยแพร่กระบวนการทำงาน ความคิด รูปแบบที่สามารถนำไปต่อยอดการประกอบวิชาชีพได้ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำงานประกวดแบบ . โดยได้เชิญตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพและบริษัทสถาปนิกที่มีประสบการณ์ทำงานประกวดแบบมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “งานประกวดแบบ โอกาส – การเข้าร่วม – แนวทาง” ได้แก่ นายกสภาสถาปนิก พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ / อุปนายกวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยามฯ / A&A นิเวศน์ วะสีนนท์ / PLAN ARCHITECT วรา จิตรประทักษ์ / TONSILP STUDIO ชาตรี ลดาลลิตสกุล / SOMDOON ARCHITECTS พันธุ์พงษ์ วิวัฒน์กุล / IF ก่อเกียรติ กิตติโสภณพงศ์ […]

Posted on

49 HUB ทำบุญประจำปี

9 • 9 • 63 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท L49 • IA49 • LD49 • G49 • GA49 • A49 ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ • และลายเส้น ร่วมกันทำบุญประจำปี นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องสังฆทานและภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่พนักงานและบริษัท @ 49 HUB

Posted on

H1 / HOW TO แสงและการรับรู้

บ้านมักจะเป็นสถานที่ที่เราต้องการทำกิจกรรมหลากหลายอย่าง และต้องการบรรยากาศที่แตกต่างกันไปตามกิจกรรมนั้นๆ ไม่ว่าอยากจะพักผ่อนในบรรยากาศสงบแต่อบอุ่นคนเดียว หรือชวนเพื่อนๆ มาพูดคุยสังสรรค์ในบรรยากาศที่ครื้นเครงและเป็นกันเอง แสงนั้นนอกจากจะให้ความสว่างเพื่อให้มองเห็น พื้น ผนัง ฝ้า และวัตถุต่างๆ แล้ว ยังมีผลต่อการรับรู้พื้นที่และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ อีกด้วย ในบทความนี้จึงขอนำเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวกับแสง ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ เพื่อผู้อ่านจะได้นำไปเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการออกแบบต่อไป RENDEZVOUS โดย A49HD แสงที่ทำให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น เช่นเดียวกับสีต่างๆ ที่มีผลให้พื้นที่แลดูกว้างขึ้น แสงก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีผลให้พื้นที่หรือสเปซแลดูกว้างขึ้นได้เช่นกัน แต่เนื่องจากแสงจะมองเห็นก็ต่อเมื่อกระทบกับผิววัสดุ ดังนั้นพื้นผิวและสีของวัสดุจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การจัดแสงเพื่อให้พื้นที่ดูกว้างขยายมากขึ้นนั้น สามารถให้เห็นผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจัดสมดุลของแสงให้เกิดความแตกต่างกันระหว่าง บน – ล่าง, ซ้าย – ขวา หรือ หน้า – หลัง ของพื้นที่ เช่น การให้แสงเบาๆ ที่พื้นบริเวณด้านหน้าและให้แสงทั่วทั้งผนังในบริเวณด้านหลัง เพื่อให้พื้นที่โดยเฉพาะผนังปลายสายตานั้นแลดูห่างและกว้างออกไป หรือ การให้แสงเบาๆ แต่ฟุ้งกระจายกว้างๆ ไปยังผืนฝ้า ในขณะเดียวกันให้แสงสว่างที่แรงและคมชัดไปยังพื้นด้านล่าง เพื่อให้ผืนฝ้าแลดูสูงขึ้นและขยายขึ้นไปด้านบน เป็นต้น   SUGAR HOUSE […]

Posted on

New Design Retail Interview: Tatiya Sosothikul

Interview: Tatiya Sosothikul Seacon Development Managing Director   What is the key concept behind your development?  Believing the flow of traffic is them main stream that transfers people to shopping destinations, theexisting empty land on the outskirts of Bangkok, which has been in the possession of the group for decades was selected to help refresh […]

Posted on

Environ-ments and Human perception

Environ-ments and Human perception The revolution in the studies on hu-man learning and human behavior has occurred in the last 4-5 decades. Its implication has an important impact on designing human environments.  Human reacts and processes their thinking, perception, emotion, or oth-er mental process through environ-ments. Each human differs from one another on how he/she […]

Posted on

New Design School Interview: Somkiat Lo-chindapong

Interview: Somkiat Lo-chindapong Deputy Managing Director Q: Please describe your architectural design approach for school projects. Somkiat Lo-chindapong: The idea of “21st century learning” in which teachers are well-informed, classrooms are flexible, and corridors are more functional spaces for interaction, is actually something we have been exploring for some time. All of these points act […]