พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม Basics: Architectural Design

฿ 450.00 ฿ 405.00

  • ณฤทัย เรียงเครือ แปล

หนังสือเล่มนี้ เกี่ยวข้องกับทิศทางที่หลากหลายของกระบวนการสร้างสรรค์นี้ เป็นการรวบรวมเอาบทความสี่บทหลักที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสายงานนี้จากหนังสือชุดพื้นฐาน (Basics) บทความเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาแนวความคิด จัดการกระบวนการการออกแบบ สร้างสรรค์ที่ว่าง และเข้าใจโครงสร้าง วัสดุ

  • ISBN 978-616-7800-88-2
  • 2017
  • Thai
  • 145 × 202 mm
  • Paperback with Flap
  • 378 pages
  • Sample
SKU: 978-616-7800-88-2 Categories: , ,